Likheter i föräldraledarskap och chefsledarskap

Ledarskap kommer i alla dess former. Det är inte bara chefer och högt uppsatta tjänstemän som leder. Det absolut viktigaste ledarskapet i vårt samhälle står föräldraskapet för. Vi har alla med oss olika erfarenheter kring detta. Alla har vi med oss våra upplevelser från våra föräldrars ledarskap och hur det blev för oss. Alla har [...]

2017-05-30T13:05:39+00:00 februari 16th, 2017|