Värdegrund 2017-05-30T13:05:37+00:00

Vår värdegrund

Vi tror på föräldrar. Vi ser att de har kunskap, drivkraft och framförallt mycket kärlek till sina barn.
Vi ser att föräldrar behöver utrymme för diskussion kring sina föräldrarskapsfrågor.
Vi är övertygade om att föräldrar behöver mer redskap för att hantera de komplexa situationer som de möte i det dagliga livet.

Hur får man livspusslet att gå ihop? Vilka problem möter andra föräldrar? Hur ska jag orka med gränssättning, rutiner och uppfostran i en vardag som är full av kaos? Är jag ensamast i världen med dessa frågeställningar?

De föräldrar jag oftast möter i mitt arbete som skolkurator saknar oftast tid, verktyg och bollplank? De söker efter råd, svar och hjälp då de famlar i den förvirrade och skrämmande situation de hamnat i.
Var får man hjälp om man inte vill gå till socialtjänsten?

Vår grundtanke när vi valde att starta upp Föräldrasupport

var att öka kunskapen och självförtroendet hos helt vanliga föräldrar. Vi startar debatt, frågeställningar och problematiserar de vardagliga bekymmer som alla vi föräldrar mötet i vårt vanliga liv. Vi erbjuder till viss del verktyg till hur man kan lösa, förstå och hitta lösningar i sin vardag. Dock erbjuder vi inte sanningar och absoluta svar. Var och en får hitta just de små russinen ur bullen som passar in i hos dem.

Vi tror på drivkraften hos varje enskild individ och att alla har förmågor. Alla kan inte allt, men alla kan någonting. Alla föräldrar är olika precis som alla barn även är olika. Vi tror på att alla föräldrar har förmågan att vara den bästa föräldern för just sitt barn.

Vi står alla inför svårigheter i livet och ibland vacklar vi och är osäkra. Har du drivkraften och viljan att göra ditt absolut bästa i det det som vi ser som din viktigaste uppgift i välden, nämligen att uppfostra och stödja ditt barn till att bli en god vuxen samhällsmedborgare. Då har du alla goda förutsättningar till att lyckas.

If there is a will, there is a way.

Är du nyfiken på oss eller har frågor?